English Türkçe
Kardemir A.Ş. Ana Sayfa Kardemir A.Ş. Şirket Kardemir A.Ş. Fiyat Listesi Kardemir A.Ş. Yatırımcı Kardemir A.Ş. İletişim Kardemir A.Ş. KSS

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ EĞİTİM POLİTİKAMIZ
KARDEMİR İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, Şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin ve istihdam etmektir. Bu politikaya paralel olarak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
  • Gerekli sayıda personel istihdam etmek ve personelin performansını izleyerek en yüksek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
  • Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,
  • Tüm personelin özlük işlerine ilişkin hakların korunmasını sağlamak,
  • Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek,
  • Boşalan yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirme ve yerleştirme çabasını göstermek,
  • Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, bu konudaki görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerini sağlamak amacıyla iletişimi etkin hale getirmek,
  • Yöneticileri ile birlikte personele şevkle çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iş ortamı yaratmak ve en iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
  • Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için çaba göstermek,
  • Personele performans ölçütleri çerçevesinde iş güvencesi sağlamak,
  • Çalışanların tatmin düzeylerini ve Kuruma bağlılıklarını izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.
Şirketimize işbaşı yapan Kapsam İçi statüde ve mavi yakalı personelimizin İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, TEMEL İLKYARDIM ve YANGIN konularından oluşan “İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI” uygulanır.

Bu eğitimin akabinde işe başlayan personele kendi Ünitesi içinde işyerinin genel çalışma düzeni, kullanılan makine – teçhizat ve yapacağı iş ile ilgili uygulamalı Ünite içi eğitimler verilir.

Şirketimize işbaşı yapan Kapsam Dışı statüde ve beyaz yakalı personelimize Şirketimizin tüm Ünitelerinin iş akışı, üretimi ve çalışma koşullarını tanıtan ORYANTASYON EĞİTİMİ düzenlenir.

Mevcut çalışan personel içinse sektörümüzdeki hem günün teknolojik gelişiminin takibi adına, hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak adına “MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİ” düzenlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki eğitimler plan çerçevesinde sürekli olarak uygulanmaktadır.FAALİYETLERİMİZ
Lojman
Şirketimiz mülkiyetinde olan ve Yenişehir Bölgesinde bulunan lojmanlar Şirketimizde yürürlükte bulunan LOJMANLARDAN YARARLANMA Yönetmeliği çerçevesinde ve kurulu bulunan Komisyon aracılığı ile tüm personelin talep ve puan sıralaması sonucu açık usulde dağıtım yapılarak faydalandırılır.

Yemek
Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmetler Şefliği tarafından Şirket içerisindeki 7 yemekhanede 3 vardiya sistemi ile Şirketimiz bünyesinde çalışan tüm personel ile Şirketimize bağlı yan şirketlerin ve müteahhit firmaların personellerine yemek hizmeti verilmektedir.
Bu yemek hizmeti yerinde üretim yapan profesyonel yemek firması tarafından Şirketimiz mutfağında hazırlanmaktadır.

Servis
Şirketimizde çalışan tüm personele 3 vardiya mesai saatleri dahilinde ve önceden tespit edilen güzergahlarda servis hizmeti verilmektedir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar
Şirketimizde çalışan tüm personele, yürürlükte bulunan KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM yönetmeliği çerçevesinde ve Üniteler bazında işyeri ve çalışma şartları göz önünde bulundurularak hazırlanan KKD DAĞITIM Tablolarına göre yazlık ve kışlık bazda iş kıyafetleri ve koruyucu malzemeler verilmektedir.

Beceri Eğitimleri ve Fakülte/Meslek Yüksekokulları Stajları
Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine ve Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunulmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında KARDEMİR Karabükspor’un ana sponsoru olup, tüm çalışanlarımız Kulübün üyesi durumundadır.

İŞ ORTAMI
Çalışan Profili (31.08.2018 tarihi itibariyle)
     • Kapsam Dışı Personel (Beyaz Yakalı) : 831
     • Kapsam İçi Personel (Mavi Yakalı) : 3227
       
Çalışan KD + Kİ Personelin Yaş Dağılımı
     • 18 - 30 Yaş Arası Çalışan Arası Çalışan : 0,18
     • 31 - 45 Yaş Arası Çalışan : 0,62
     • 46 Yaş ve Üzeri Çalışan : 0,20
       
Çalışan KD + Kİ Personelin Kıdem Dağılımı
     • 0 – 10 Yıl Arası Kıdemi Olan Çalışan : 0,53
     • 11 – 22 Yıl Arası Kıdemi Olan Çalışan    : 0,46
     • 23 Yıl ve Üzeri Kıdemi Olan Çalışan   : 0,01
       
 Çalışan KD + Kİ Personelin Eğitim Dağılımı
     • Lisans Üstü + Lisans + Ön Lisans Mezunu Çalışan : 0,28
     • Lise ve Muadili Okul Mezunu Çalışan   : 0,59
     • İlköğretim Mezunu Çalışan  : 0,13
       
 Personelin Çalışma Saatleri
     • Kapsam Dışı Personel : Bu statüde çalışan personel, “Personel Yönetmeliği”ne tabi olarak aylık ücretle sabah 08:00 – akşam 18:00 saatleri arasında haftanın 5 günü, günlük 9 saat üzerinden çalışır.
     • Kapsam İçi Personel : Bu statüde çalışan personel, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında saat ücretli olarak; 00:00 – 08:00, 08:00 – 16:00 ve 16:00 – 00:00 saatlerinde olmak üzere 3 vardiya halinde ve günlük 7,5 saatlik dilim içerisinde çalışır. Haftalık çalışma saati 45 saattir.
       
İzin Politikası
Şirketimizde Kapsam İçi statüde çalışan, mavi yakalı, sendika üyesi, saat ücretli personelin yıllık ücretli izinleri yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi kapsamında;
     • 1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan personele 21 gün (Beş yıl dahil)
     • 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi olan personele 25 gün
     • 15 yıldan fazla hizmet süresi olan personele 30 gün (On beş yıl dahil)
yıllık ücretli izin verilir.
       
Şirketimiz tüm çalışanlarına, DOĞUM, EVLENME, ÖLÜM, TABİ AFET, REFAKAT ve DİĞER MAZERET İZİNLERİ adı altında izin verilmektedir.
       
Ücret Politikası ve Sosyal Haklar
Şirketimiz çalışanlarına yılda 12 maaş ve 4 ikramiye şeklinde ücret verilmekte olup, Kapsam içi statüdeki mavi yakalı personelin saat ücreti, Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilmektedir. Kapsam dışı statüdeki beyaz yakalı personelin aylık ücreti ise bulunduğu kadro, yaptığı iş ve performans değerlendirme sistemi ile paralel olarak üst yönetim tarafından tespit edilmektedir. Toplu İş Sözleşmesine paralel olarak iyileştirmeler ise altı aylık periyotlarda yapılmaktadır.

Ayrıca, Şirketimizde çalışmakta olan personel; YABANCI DİL TAZMİNATI, YÜKSEK LİSANS TAZMİNATI ve DOKTORA TAZMİNATI haklarından faydalandırılır.Bağlı Kuruluş ve İştirakler
          İletişim Yasal Uyarılar ve Kullanım Şartları Site Haritası SSS Bilgi Toplumu Hizmetleri